On-line: гости 1. Общо: 1 [по-подробно..]
АвторСъобщение
администратор
Пост N: 3341
регистриран: 24.11.06
Откъде: България, София
Рейтинг: 9
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 05.02.08 16:48. Заглавие: Наследствени заболявания на очите


Наследствени заболявания на очите.

Статията е предоставена от Рита Пухова, развъдник за лабрадори Еnslumens
http://enslumens.labrador.ru/zrenie.htm<\/u><\/a>

Прогресираща атрофия на ретината PRA.

Прогресиращата атрофия на ретината (Progressive Retinal Degeneration - PRD/PRA) влиза в групата на генетичните ( наследствените) заболявания на ретината, предизвикващи поражение във фоторецепторните ( светлочувствителни) клетки на ретината- пръчици и колбички- води до тяхната дегенерация и в крайна сметка до тяхната смърт. Първите признаци на заболяването, които се проявяват при животното това са нарушение на сумрачното или нощно зрение, поразеното животно лошо се ориентира през тъмната част от денонощието. После постепенно се разваля и дневното зрение. Собствениците също забелязват постоянно разширените лошо реагиращи на светлина зеници на своя питомец. Очите на кучето вместо както обичайно в тъмното да светят в ярко зелено, започват да излъчват жълт или даже сребрист цвят. При някой кучета с прогресираща атрофия на ретината започва да се развива и двустранна катаракта, собствениците забелязват, че очите започват да се оцветяват в бяло синьо, помътняват ( това особенно добре се вижда при разширени зеници). Тези признаци независимо при раннни или късни форми на заболяването най-често започват да се проявяват на възраст от 1 до 5 години, но заболяването може да се прояви във всяка възраст.
Смъртта на светлочувствителните клетки ( пръчици и колбички) довежда до постепенна атрофия ( разрушение ) на ретината. Логичния край на заболяването е пълна слепота. Установено е, че в колкото по-ранна възраст при животното си прояви заболяването, толкова по-бързо настъпва пълната загуба на зрение. До ден днешен лечение на Прогресиращата Атрофия на ретината няма, поразеното животно е обречено.

Здрава ретина


Увредена от PRA ретина


Заболяването е генетично (наследствено) тоест предава се от родителите на потомството. С изключение на породите Сибирско Хъски и Самоед ( Х – свързано унаследяване) заболяването се носи от рецесивни гени. Мутантния ген предизвикващтова заболяване се намира в определено, така наречената "prcd- позиция ( участък)” на неполова хромозома. Генетичните изследвания с помощта на ДНК маркерни тестове, позволиха кучетата да се разделят на три групи.
!. Хомозиготни нормални АА – при здравите кучета двете копия на гена са еднакви – нямат мутации.
2. Хетерозиготни носители Аа – едното копие на гена е нормално, другото е мутантно.
3. хомозиготни поразени аа – и двете копия на гена са поразени.

Заболяването се наблюдава само при поразените животни аа при които и двете копия на гена са мутантни. Животните носители Аа , самите те не боледуват, но предават мутантния ген на своето потомство, като по този начин способстват за скритото разпространение на заболяването.
В таблицата по-долу има схема, която показва предаването на заболяването от родителите в потомството, в зависимост от генетичния тип на родителите.Централна форма на прогресивната атрофия на ретината.

CPRA (Централна прогресираща атрофия на ретината) се характеризира с пигментни изменения в покритието на очното дъно (tapetum lucidum), обособени хиператрофии и миграции на клетки от пигментирания епител. Дегенерацията на фоторецепторите е вторична спряма измененията на пигментирания епител. Болестта напредва бавно и при някой кучета зрението се запазва.
За разлика от GPRA (Генерална прогресираща атрофия на ретината), болните кучета по-добре виждат в сумрака отколкото при ярка дневна светлина. Периферното зрение остава нормално до крайния етап на заболяването, благодарение на него кучетата виждат движещи се обекти, въпреки че се натъкват и на неподвижни. Освен това кучетата с СPRA (Централна прогресираща атрофия на ретината) лошо виждат предмети на близко разстояние.
Централната и генералната форми се отличават и по начина по който се унаследяват. При CPRA гена е доминантно-автосомен ( тоест несвързан с пола), вероятно с непълен ген, което означава, че дори при неговото наличие признака за който отговаря може да не се прояви. Територията на разпространение на заболяването се намира в Европа, което кара изследващите да се съмняват за въздействие върху животните на фактори от околната среда или храненето, повече от колкото наследствеността. Доктор Агирере докладва че: “ до този момент непубликуваните свидетелства от Англия ни дават да направим извод, че причината за заболяването по-скоро е недостиг но онтиоксиданти в храната”
При повечето кучета CPRA (Централна прогресираща атрофия на ретината) се проявява на възраст две-три години, а се диагностицира като правило към четири годишна възраст ( след офталмоскопско изследване). При оглед на очите в началото на заболяването При оглед на очите в началото на заболяването се наблюдават кафяви пигмментни петна в покритието на очното дъно, а по-късно сливащи се участъци. При болните кучета по правило се наблюдава очудено изражение , защото загубата на централното зрение се компенсира с периферно..

Диагностика на PRA

Поражението PRA е много типично за лабрадора. Възможно е да има изменения още на 9 месечна възраст, но те не са проявени и затова остават незабелязани. В настоящето има три начина за изследвания на очите при кучетата: с помоща на микроскоп с лампа, овталмоскопско и елктроретинограма.
С помоща на микроскопа с лампа изследват само предната част на окото, а тъй като при този метод очното дъно остава недостъпно, то за диагностика на PRA този начин е неподходящ. Въпреки, че това е незаменим метод при диагностика на заболявания на лещата и роговицата.
За изследване на ретината се използват два типа офталмоскоп – управляем или ръчен, неуправляем( стационарен). Управляемия има ограничения. Неуправляемия има преимущество пред управляемия, тъй като позволява диагностиката на PRA при животни, както във ранна възраст така и след 4 годишна възраст. Изследването трябва да се извършва само от опитен офталмолог.
С помоща на електроретинограми се проверява функцията на ретината и се определят функционални нарушения, показващи прогресивната дегенерация на пръчиците и колбичките на ретината при кучетата на възраст 18 месеца. С помоща на електроретинограмите доктор Агира може да диагностицира PRA при куче на възраст само полувин година. Но за този метод е необходим опитен специалист, а далеч не всички ветеринари владеят методиката на електроретинограмите.
Електроретинограмите се базират на стимулация на ретината, за която трябва особенна подготовка, иначе резултатите ще се окажат неверни. Електроретинограмите се правят под упойка, защото времето за реакция на раздразнението е хиляди пъти по-бързо отколкото мигателната реакция и кучетата без упойка ще мърдат. Този метод изисква и добро записващо оборудване.
Към електроретинограма се пристъпва след упояване на кучето и разширение на неговите зеници. Оголва се роговицата на очите и на нея се закрепват контактни лещи. Вълновите контактни лещи А и В прехвърлят на осцилограв ответните реакции на милионите кретки на ретината. С помоща на електроди се измерва реакцията на светлинните раздразнители от различните цветови зони на спектъра, интензивност и продължителност на действието.
С помоща на електроретинограма може да се диагностицира PRA във време когато ретината все още изглежда нормална. Дегенеративните заболявания протичат много бавно, затова да се разпознаят при кучета в ранна възраст не е толкова лесно.
Погрешната диагноза при очните заболявания усложнява живота на собственика на кучето. Възпалине в областта на очното дъно може да доведе до разрушение на ретината, това обаче не трябва да се бърка с PRA. Освен това не трябва да се разпространяват слухове за предполагаемо заболяване на кучето, защото диагнозата може да се окаже неверна.

По думите на доктор Агира при 80 процента от лабрадорите заболяването протича типично. Разликите са само във времето на проявяване на болестта. Като правило първите клинични симптоми се проявяват към четвъртата година, а към седмата се развива слепота. Само че заболяването протича при всяко куче по своему. Доктор Агира дели болните кучета по времето на клинично проявление на симптомите на PRA на две групи: полувин до двегодишна възраст, с ранно настъпване на слепотата и с късно проявление, слепотата при които се проявява между 5 и 7 годишна възраст.
Хистология е още един метод за диагностика на PRA. Този метод също не е освободен от допускането на грешки. Чрез специални лабораторни методи се изследват образци от тъканта на окото на осем десет месечно куче. Този метод изисква време, технечиски сложен е и е доста скъп. Повечето лаборатории не могат да го практикуват при лабрадор ретривърите заради едни или други осложнения.Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
Отговори - 16 [само новите]


администратор
Пост N: 3358
регистриран: 24.11.06
Откъде: България, София
Рейтинг: 9
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 08.02.08 16:04. Заглавие: Изследване на ДНК за..


Изследване на ДНК за проверка на носител на заболяването.

В днешно време се правят изследвания за идентификация на гени, определящи различни наследствени признаци. За да се знаят носителите на PRA трябва да се използва ДНК анализ – генетична карта на организма. Английската асоциация за слепи е отделила средства за Английското Общество за здраве на животните за изследвания на генома ( хромозомите) на кучетата водачи на слепи на мулеколярно-биологично ниво. С помоща на различни маркери, разпределени по цялата хромозома се създава карта ДНК на кучето. Целта е една, да се намери гена определящ развитието на PRA ( сравняват се ДНКатата на болно и здраво животно) след което да се разработи един скрининг тест който да позволява да се определя по кръвна проба носитела на PRA. Тази технология би била удачна и за други наследствени заболявания, като например катарактата.
Тази програма представлява огромен интерес за компанията “ Виждащи очи” и училището за кучета водачи на слепи, Тъй като позволява да се отделят болните лабрадори и носителите на заболяването ( както и при кучетата от други породи) и с научно основание да да се изключат такива кучета от програмата за обучение, а също и от развъждането.
В Инстетута за здравето на животните Джеймс А. Бейкър, Колежа по ветеринарна медицина, Корнуелския университет в щата Ню йорк, под ръководството на Густаво Д Агире ( доцент по ветеринарна медицина) се работи за определяне и характеризиране на различните форми PRA Този проект се нарича “ Молекулярно-генетично изследване на прогресивната дегенерация на пръчиците и колбичките при кучетата” (PRCD - Molecular Genetic Studies of Canine Progressive Rod-Cone Degeneration).
Изследователите работят под егидата на Фонда за животни Морис и при подръжката на училището за кучета водачи и повечето киноложки клубве.
Учените изследователи предлагат дза клонират гена PRCD и да разработят диагностичен тест ДНК, който да работи с проба кръв за идентификация на генетично здрави кучета, носители или болни PRCD
Тъй като слепотата свързана с това заболяване не подлежи на медикаментозно лечение, то е напълно оправдана елиминацията PRCD на генетично ниво ( тоест отстраняване от генотипа) Този тест ще позволи на собствениците, кръстосващи носители на заболяването с генетично здрави кучета да използват от кучилото в развъдната си работа само здравите кученца. Останалите могат да се кастрират. По този начин ще се съхранят ценните развъдни линии, а мутантния ген PRCD ще бъде напълно изключен.
Мулеколярната генетика на очните болести при кучетата ще се използва за потвърждаване или идентификация на аномални гени, тоест снемане на отпечатъци от алели. След проявлението на дефектния ген програмата за изключване ( скрининг) ще стане по-ефективна и ще позволи да се отделят животните преносители от “ чистите “ кучета. Центъра за изследвания на наследствените заболявания на очите към Корнуелския университет (IEDSU - Inherited Eye Disease Studies Unit) е разработил прграма за изследване на мулеколярно генетично ниво наследствената дегенерация на ретината по метода с тестване на ДНК, взето чрез кръвна проба, позволяващо еднозначно да се идентифицират болните, преносителите и здравите кучета независимо от тяхната хвъзраст.
Рецесивно унаследяваните генетични дефекти, които е невъзможно да се проявят до възрастта на полова зрялост при кучетата, носят на развъдчиците голям товар. Прогресивната дегенерация на пръчиците и колбичките – най-общата форма на атрофия на ретината (PRA). Много сложно е тази болест да се идентифицира, защото мутантния ген е много широко разпространен. Учените са пресметнали, че носители на заболяването са 24% от лабрадорите. До разработката на ДНК теста и неговото внедряване единствения надежден метод за контрол на PRCD са пробните връзки, които позволяват да се намерятносителите на заболяването и да се изключат от развъждането болните и хетерозиготни кучета. Ако рразвъдчиците използват този тест 24 до 50 процента от популацията на лабрадорите трябва да бъдат изключени от развъдното поголовие. В Университета в Щата Колорадо за проверка на кучета носители на заболяването използват тест с аминокиселини.Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
администратор
Пост N: 3359
регистриран: 24.11.06
Откъде: България, София
Рейтинг: 9
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 08.02.08 16:23. Заглавие: Тук не мога да не ко..


Тук не мога да не коментирам. На мен лично от тези проценти ми стана лошо. За съжаление все още в България не е възможно нито да ползваме експериментални връзки, нито тестове с аминокиселини, а за ДНК тестове да не говорим. Просто факта, че още няма кучета с PRA явно си е чист късмет. Дай боже късмета да е на страната на развъдчиците винаги.


Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
администратор
Пост N: 3360
регистриран: 24.11.06
Откъде: България, София
Рейтинг: 9
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 08.02.08 16:54. Заглавие: КАТАРАКТА Катаракта..


КАТАРАКТА
Катарактата е ограничено или дифузно потъмняване на лещата на окото . Лещата е голяма прозрачна маса намираща се вътре в окото, която се грижи ретината да получи точно фокусирано изображение.Лещата може да променя своята извивка ( да се пригажда) като така осигурява на ретината ясно изображение на предметите, които се намират, както на близко, така и на далечно разстояние от окото. При зряла напълно непрозрачна ( обикновенно млечно синя) катаракта се нарушава не само механизма на приспособяване, но и практически напълно се прекратява постъпването на светлина в ретината, при това окото на практика престава да вижда.

Око с катаракта

Лечението на катарактата е само хирургично, целта на операцията е отстраняване на потъмнялата леща и вазстановяване на нормалното постъпване на светлина в ретината. Операцията е технически сложна и безусловно много скъпа ( тук добавям и факта, че не се прави в България поне доколкото знам). Но не във всички случай хирургичната намеса може да помогне. За съжаление при вродената катаракта ( когато лещата е мътна още със самото раждане) намалената светлостимулация на централния зретелен нерв в периода на формеране на светлинната чувствителност ( това е периода от отваряне на очите до приблизително 12 седмична възраст) може да доведе до сериозне нервнофизиологични аномалии. Експериментално е дказано, че отсъствието на адекватна светлинна стимулация на централната нервна система предизвиква необратими функционални и структурни аномалии на латералните колянообразни ядра в зрителната част от кората на главния мозък. Това явление се нарича амблиопия – и означава пълно, необратимо отсъствие на зретулни функции на поразеното око. При наличието на толкова тежка патология, обезателно трябва да се има предвид начина на унаследяване на лболестта. Наследственото предаване на катарактата е известно при много различни породи и видове животни.При това катарактата може да се унаследява при една и съща порода по няколко различни начина. Дори и да има предразположеност към развитието на катаракта срещаща се често сред различни породи, не трябва да се прави прогноза за унаследяването на това заболяване без доказателства за предаването на това заболяване в поколенията. Въпреки всичко е важно да се придържаме към общата препоръка: да не използваме в развъждането животни с развита катаракта с неизвестен произход.


Око с катаракта


Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
администратор
Пост N: 3361
регистриран: 24.11.06
Откъде: България, София
Рейтинг: 9
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 08.02.08 17:04. Заглавие: Случайно попаднах на..


Случайно попаднах на това филмче операция при катаракта на куче

Кадрите са натюр, затова който не иска да не го гледа.


Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
администратор
Пост N: 1795
Info: Рем и Лени
регистриран: 06.01.07
Откъде: България, София
Рейтинг: 5
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 09.02.08 11:38. Заглавие: Много страшно ми зву..


Много страшно ми звучи и изглежда всичко... Ще си спестя филмчето

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА ЗА ЛАБРАДОР РЕТРИВЪРИ-СОФИЯ, 11 МАЙ 2008 Г.

Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
постоянен участник
Пост N: 79
регистриран: 30.12.07
Откъде: София
Рейтинг: 0
връзка към съобщение  Публикувано: 09.02.08 12:41. Заглавие: mora пишет: Много с..


mora пишет:

 цитат:
Много страшно ми звучи и изглежда всичко... Ще си спестя филмчето

mora аз го изгледах и съвсем не е толкова страшно- просто е интересно. Няма дори капчица кръв . И да попитам - тук в България правят ли се тези операции?


Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
администратор
Пост N: 3362
регистриран: 24.11.06
Откъде: България, София
Рейтинг: 9
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 09.02.08 12:49. Заглавие: Доколкото аз знам не..


Доколкото аз знам не се правят. Най-добрата офталмологична клиника за кучета наблизо е в Словения.


Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
администратор
Пост N: 3369
регистриран: 24.11.06
Откъде: България, София
Рейтинг: 9
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 09.02.08 22:35. Заглавие: Дисплазия на ретинат..


Дисплазия на ретината

Дисплазията на ретината RD ( нарушение в развитието на ретината по време на вътреутробното развитие) е едновременно и вродено( придобито) и наследствено заболяване. Наблюдават се две форми RD. Генерална дисплазия на ретината (GRD) описана в Швеция през 1970 година, като рецесивно пълно поразявщо заболяване. Мултифункционална дисплазия на ретината (MRD) била открита в САЩ, като непълно доминантна. Доминантните признаци се предават по наследство и се проявяват индивидуално. За съжаление признаците при непълното доминантно унаследяване се проявяват при всяко болно животно по своему. Нарушенията при RD водят до образуването на неголеми, асимптоматични неироретинални натрупвания и розетки, към отлепване на ретината, вътреочни кръвотечения, образуване на катаракта и потъмнявъне на роговицата характеризиращи се със слепота. Във връзка с това голямо значение за проявлението на дисплазията на ретината има офталмоскопското изследване от опитен специалист ( Възможностите на офталмоскопа са нeобходими във връзка с това, че простите натрупвания не могат да бъдат разграничени по клиничен път от натрупванията при които има структурна аномалия) Учените са остановили, че дисплазията на ретината е свързана и с аномалии в скелета, водещи до хондродисплазия ( осакатяване) Генетичното изследване на 124 бебета лабрадори е доказало, че синдрома “дисплазията на очите и скелета” се контролира от едни и същи гени, затова се унаследяват заедно ( тук не става въпрос за тазобедрена или лакътна дисплазия). При хетерозиготни кучета ( унаследили един аномален ген само от един от своите родители) се проявява само очното заболяване. При хомозиготни кучета ( унаследили по един аномален ген от всеки от своите родители) се проявяват нарушения и в очите и в скелета. Аномалиите в скелета свързани с този синдром, включват забавяне на ръста на предните крайници ( по-точно костите на предмишницата), от което те стават по-къси, патология от страна на лакътните стави ( разпространяваща се остеохондроза на лакътната става и клюновидните израстъци) и глезените, а също и твърде прави задни крайници ( заради забавеното развитие на епифизата, дисплазия на бедрото и недоразвитието на големия пищял)
Развъдчиците смятат, че това заболяване не представлява особен проблем, но това не е така. Зрели родители които са фенотипно нормални във всяко отношение и при които преди връзката при офталмоскопско изследване за наследствени заболявания на очите не са забелязани никакви отклонения от нормата, могат да дадат болно потомство. Това се случва защото при незначителните изменения при дисплазия на ретината, много често неироретиналните натрупвания могат да изчезнат с възрастта, тъй като очите завършват своето развитие във ранен период от живота. Тези натрупвания може да са били видни в съвсем бебешка възраст ( когато видимото поражение е било просто покритие на дъното на окото) Този феномен е получил названието “нормализация”. Едно такова скрито поражение на ретината, колкото и да ни е мъчно, не е генотипно нормално. Офталмоскопското изследване на лабрадор ретривърите на шест до осем седмична възраст е единствения начин да се диагностицира дисплазия на ретината. Като правило племенното поголовие не се изследва на тази възраст, а това положение трябва да се промени. Развъдчиците, които действително са затрижени за състоянието на породата, трябва да изследват всички кучила, преди да обявят кученцата за продажба.

Развъдчиците, които използват племенно поголовие, имащи сертификати, потвърждаващи отсъствието на наследствени очни заболявания, могат и да не подозират за наличието на RD в кучилто, преди при бебетата да не бъде забелязано спадане на остротата на зрението или преди да ги изследва офталмолог.

Генетичните изисквания показват, че единствения път за борба с дисплазията на ретината при лабрадор ретривърите и отърваването от аномалните гени, отговорни за нийното проявление си остава офталмоскопското изследване на всяко кученце от куилото и използване в развъждането само на здрави кучета, свободни от заболяването.Още повече заради непостояния характер и дълбочината на признаците не трябва да се вклюючват в племенното поголовие кучета, роднини на болни животни. Очевидно е че елиминирането на дисплзията на ретината – това е дълъг и скъп процес, но крайната цел си струва.
Как да предотвратим разпространението на тези опасни заболявания?
1 ви оглед от ветеринарен офталмолог на възраст 6 месеца ( периода на активен растеж и формиране на очната ябълка и спомагателните структури на окото)
2 ри оглед на 12 месеца ( формирането на очната ябълка е завършено, възможно е да се проведе пълен комплекс офталмоскопски изследвания и функционални тестове.
Нататък ежегодни профилактични прегледи, до достигане на възраст 6-7 години.
След 6-7 години, във връзка с увеличения риск от развитието на възрастова патология профилактични прегледи един път на 6 месеца.
В пакета комплексно офталмоскопско изследване могат да бъдат включени следните процедури:
- последователен офталмоскопски оглед на всички структури на очната ябълка и вспомагателния апарат на окото ( вежди, трети клепач, роговица, ирис, леща, стъкловидно тяло, очно дъно)
- Определяне проходимостта на слъзно носните канали.
- Количаствано определяне на слъзната продукция ( тест на Ширмер)
- Измерване на вътреочното налягане.
- Оглед на очното дъно ( директна и индиректна офталмоскопия)Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
администратор
Пост N: 3370
регистриран: 24.11.06
Откъде: България, София
Рейтинг: 9
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 09.02.08 22:37. Заглавие: Тук още малко за Дис..


Тук още малко за Дисплазия на ретината за англочетящите ( тук за съзжаление не съм компетентна с превода)
http://working-retriever.com/library/retdysp.html


Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
постоянен участник
Пост N: 84
регистриран: 30.12.07
Откъде: София
Рейтинг: 0
връзка към съобщение  Публикувано: 10.02.08 15:34. Заглавие: Иглика пишет: Докол..


Иглика пишет:

 цитат:
Доколкото аз знам не се правят. Най-добрата офталмологична клиника за кучета наблизо е в Словения.

Благодаря за инфото въпреки, че е доста разочароващо


Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
администратор
Пост N: 3377
регистриран: 24.11.06
Откъде: България, София
Рейтинг: 9
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 10.02.08 17:19. Заглавие: За съжаление всички ..


За съжаление всички наследствени болести при лабрадорите, може би с изключение на ентропията не се лекуват в България. Надявам се за в бъдеще с разпространението на породата това да се промени.


Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
постоянен участник
Пост N: 88
регистриран: 30.12.07
Откъде: София
Рейтинг: 0
връзка към съобщение  Публикувано: 10.02.08 19:24. Заглавие: Искрено се надявам д..


Искрено се надявам да се окажеш права


Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори

Пост N: 28
регистриран: 25.10.07
Откъде: Bulgaria, Liaskovetz
Рейтинг: 0
връзка към съобщение  Публикувано: 26.02.08 00:49. Заглавие: Виждам че скоро не с..


Виждам че скоро не сте писали по тази темаА! Аз обаче имам един въпрос! Лабрадорите са кучета, които го обучават да водят слепи хора, тогава как точно кучето разбира кога е най-правилния момент да се пресече на кръстовище? До колкото разбрах от снимките по-горе кучето не различава червения цвят за жълтия и зеления ясно? Та мисълта ми е по светофара ли се ориентират или по нещо друго? Мн ми стана любопитно!

Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
администратор
Пост N: 3594
регистриран: 24.11.06
Откъде: България, София
Рейтинг: 9
Фото:
връзка към съобщение  Публикувано: 26.02.08 10:44. Заглавие: Кучето водач не разп..


Кучето водач не разпознава светофара. За някой неща човека взима решение, например се оринтира по звуковата сигнализация на светофара. Кучето има команда търси светофар, намира го и сяда на бордюра без да стъпва на платното, кога да пресече решава човека.


Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори

Пост N: 24
регистриран: 30.03.10
Откъде: Видин
Рейтинг: 0
връзка към съобщение  Публикувано: 26.04.10 17:41. Заглавие: OptiGen prcd-PRA Tes..


OptiGen prcd-PRA Test-как стои въпроса с него в БГ. Запознат ли е някой? До колкото знам вече има няколко изследвани кучета внесени от вън.
На сайта на Естонския клуб срещнах информация че се прави такъв тест срещу 147 USD + 225 EEK което като левова равностойност е някъде около 243лв.
Ето тук открих инфо по темата
http://www.optigen.com/opt9_test_prcd_pra.html
http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=11131&st=40


Добрият лабрадор е- 50% генетика и 50% правилно хранене и физически тренинг! Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори

Пост N: 71
регистриран: 30.03.10
Откъде: Видин
Рейтинг: 0
връзка към съобщение  Публикувано: 21.07.10 21:27. Заглавие: Този материал хвърля..


Този материал хвърля светлина върху въпроса"Как виждат кучетата,различават ли цветовете?" материала е на руски език когато имам свободно време ще превеждам,ако има желаещи с повече свободно време може да помагат.
До скоро се считаше ,че кучетата не различават цветовете и виждат света черно-бял.Проведени в САЩ изследвания показват, че кучетата различават цветовете,но не така както човек-повече подробности в материала по долу.
http://mirsobak2.clan.su/publ/34-1-0-235<\/u><\/a>


На кучето не му трябват скъпи коли,големи къщи или дизайнерски дрехи.Една обелена пръчка,ще свърши отлична работа.То не се интересува,дали си богат или беден,хитър или прост,умен или глупав.
Дай му сърцето си и то ще ти даде неговото.
За колко хора можете да кажете това?
Колко хора могат да ви накарат да се чувствате специални?
Колко хора могат да ви накарат да се чувствате изключителни?

Из филма"Марли и Аз"
Спасибо: 0 
ПрофилЦитат Отговори
Отговор:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участникът е във форума
- участник не е във форума
Всички дати във формат GMT  2 часът. Хитове днес: 87
Права: смайлчета да, картинки да, шрифтове не, гласувания не
аватари да, автопромяна на линковете вкл, премодерация вкл, поправка не